Dobierz klimatyzator

3
3
3
3
3
3

Wymagana moc klimatyzatora

1.92
kW *wartość w przybliżeniu